Conversation entre keptockeobong et timkem

1 Messages visiteurs

 1. Xem ra hành trang rất nặng a.
  Doi tuong nao duoc co quan thue cap hoa don le
  ==
  Cac buoc mua hoa don cua to chuc, ho, ca nhan kinh doanh tai co quan thue
  Huong dan hoan thue gia tri gia tang cua du an dau tu

  Ninh Tiểu Xuyên chỉ là Võ giả Huyền Khí tầng thứ sáu, lực lượng một quyền chỉ 4000 cân, mang trên người hơn 50 cân cũng là chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với người thường mà nói, khiêng một đống tiền nặng như vậy về nhà, cam đoan nửa đường đã bị người khác cướp rồi.
Affichage des messages visiteurs de 1 à 1 sur 1